ROK KUKOVEC s.p.
ACI SERVIS

Malečnik 248
2229 Malečnik

G: 041 757 225

[email protected]

Slovar izrazov

Slovar izrazov

Izrazi:

 

SERVISER

Serviser je strokovno usposobljena oseba, ki se ukvarjaja z dejavnostjo namestitve in vzdrževanja naprav (hladilna in klimatizacijska oprema, toplotne črpalke), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, preverjanja uhajanja plinov (snovi) ter njihov zajem.

Serviserji morajo obvladati strokovno-teoretično znanje in ga povezovati s praktičnim znanjem, za kar so se dolžni strokovno usposabljati ter izpopolnjevati svoje znanje in veščine.

Preverjanje strokovne usposobljenosti serviserjev nepremične opreme za hlajenje in
klimatizacijo ter toplotnih črpalk poteka kot to določa Uredba 842/2006/ES o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 161/2006) in Uredba 1005/2009/ES o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286/2009) ter Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur.l. RS št. 41/2010). Vsebina strokovne usposobljenosti je opredeljena v Uredbi 303/2008/ES o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju (OJ L 92/2008).

Le serviser, ki ima spričevalo, je strokovno usposobljen za pravilno namestitev, vzdrževanje ali servisiranje in preverjanje uhajanja pri nepremičnih hladilnih, klimatskih sistemih in toplotnih črpalkah ter zajemanje plinov (snovi) iz omenjenih
sistemov in opreme, s čimer se zagotovi njihovo recikliranje, predelavo ali uničenje.
Dejavnost zajema se izvaja pred končno odstranitvijo opreme in kadar je to primerno, tudi pred vzdrževalnimi ali servisnimi posegi.


COP


Razmerje med vhodno električno energijo in končno toplotno močjo tako klimatske naprave kakor toplotne črpalke. Višji kot je COP,  energetsko učinkovitejša je naprave.


EER
Razmerje med vhodno električno energijo in končno hladilno močjo naprave. Uporablja se pri hladilnih napravah, zato večji kot je EER manj energijsko potratna je naprava.


INVERTER
Tehnologija, ki s frekvenčno regulacijo spreminja število obratov elektromotorjev. Tako lahko spreminjamo vrtljaje kompresorja, se tako prilagajamo trenutni zahtevi pretoka hladiva skozenj ter tako prilagajamo moč naprave glede na trenutne zahteve po energiji.

  • Posledično je nihanje temperature v prostoru zato nižje od ±0,5°C.
  • Poraba energije je manjša, večinoma »A« energijski razred.

Notranje povezave

© 2024 ROK KUKOVEC s.p.

Izdelava: NAVDIH.NET